Sarah Van Den Bergh

Sarah Van Den Bergh klinisch psychologe
Klinisch Psychologe

Ik geloof erin dat elke individu en elk gezin talenten bezit en deze op een positieve manier kan inzetten in zijn leven. Vaak zijn we in staat moeilijkheden zelf aan te pakken, maar soms zitten we vast en kan externe hulp opnieuw een positieve ontwikkeling in gang zetten. Vanuit deze visie en vanuit mijn expertise als klinisch psycholoog bied ik graag een luisterend oor en ga ik graag samen met jou/jullie op zoek naar wat nodig is om op te boksen tegen zulke moeilijkheden.

Opleidingen:Master in de klinische psychologie, professionele bachelor orthopedagogiek en een specifieke lerarenopleiding in de psychologie.

Doelgroepen:kinderen en jongeren met (taal)ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en ASS, een verstandelijke beperking, gedrags-en emotionele problemen, hechtingsproblemen, psychotische stoornissen en contextproblematieken.

Problematieken:faalangst, trauma, rouw en verlies, laag/vertekend zelfbeeld, opvoedingsmoeilijkheden en familiale problemen.

Werkzaam te: Onze Lieve Vrouw Waver

Erkenningsnummer:922121745

U kan mij rechtstreeks bereiken:sarah@de-piramide.be